Kết quả xét nghiệm Gạo Mầm Vibigaba

Các kết quả xét nghiệm về gạo mầm Vibigaba mới nhất sẽ giúp cho người dùng hiểu rõ hơn, tin dùng hơn vào gạo mầm Vibigaba

Ngày đăng: 15-07-2013

7,417 lượt xem

Các kết quả Xét Nghiệm về Gạo mầm Vibigaba

Công ty đã tiến hành hàng loạt các xét nghiệm chứng minh hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất gaba có trong gạo mầm Vibigaba

Phiếu kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba - 1

Kết quả kiểm nghiệm Inositol trong gạo mầm Vibigaba

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

Hàm lượng lipit  trong gạo mầm Vibigaba thấp

 

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba - Hàm lượng thô xơ cao tốt cho hệ tiêu hóa

 

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba - Hàm lượng protid, vitamin B,E

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

 

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

Kết quả xét nghiệm gạo mầm Vibigaba

Kết quả xét nghiệm Hàm Lượng Gaba  có trong gạo mầm Vibigaba cao gấp 10 lần so với gạo lức thông thường

 

Video tổng quan về gạo mầm

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha